Publications

Kurs trajnimi: Programet e Mirëmbajtjes (ENG)

Kurs trajnimi: Programet e Mirëmbajtjes (ENG)

Kursi i Programit të Mirëmbajtjes të mbajtur gjatë vitit 2005, është një nga hallkat e rëndësishme të një zinxhiri që shpresojmë se do të shpie në një ruajtje dhe mbrojtje më efikase të objekteve dhe zonave me vlera historike.

DOWNLOAD

Feb 04 - 2021


Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – RAHOVEC

Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – RAHOVEC

Ky publikim përmban informata për procesin dhe metodologjinë e hartimit të planit lokal të trahëgimisë. Prezanton edhe aktivitetet e projektit, hulumtimet në terren dhe prioritetet e përcaktuara nga ky plan në Komunë të Rahovecit.

DOWNLOAD

Feb 04 - 2021


Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)

Tour de Culture is the only cultural, cycling and recreational activity in Kosovo open to all. This annual event, which tends to reveal every year a corner of our country, in 2016 included the municipalities of Peja and Klina.

DOWNLOAD

Sep 24 - 2016


Faith and tradition at its best (SER, ALB, ENG)

Faith and tradition at its best (SER, ALB, ENG)

Publication of cultural and natural heritage sites of Municipality of Parteš. It was a part of the project "Glavičica Etno Fest 2016" implemented by CHwB Kosovo funded by the CDF under the USAID project: Advancing Kosovo Together – Local Solutions.

DOWNLOAD

Sep 22 - 2016


Local Cultural Heritage Plan – VUSHTRRI (ALB, SER, ENG)

Local Cultural Heritage Plan – VUSHTRRI (ALB, SER, ENG)

This publication contains information on the process and methodology of drafting the local heritage plan. It presents the project activities, field research and the priorities set by this plan in the Municipality of Vushtrri.

DOWNLOAD

May 05 - 2016


Local Cultural Heritage Plan – RAHOVEC (ALB, SER, ENG)

Local Cultural Heritage Plan – RAHOVEC (ALB, SER, ENG)

This publication contains information on the process and methodology of drafting the local heritage plan. It presents the project activities, field research and the priorities set by this plan in the Municipality of Rahovec.

DOWNLOAD

May 04 - 2016