Dec 06 - 2016

DEKLARATË E PËRBASHKËT NË MBROJTJE TË SHTËPISË SË XHAFER DEVËS

Organizata dhe aktivisitë të shoqerisë civile i bëjnë  thirrje Ministrisë së Kulturës që, urgjentisht të filloj restaurimin e ndërtesës në fjalë, në mënyrë që të shpëtohet, të rijetësohet dhe t’i kthehet qytetarëve një monument me vlera të larta, siç është shtëpia e Xhafer Devës.

unnamed

Grupi i organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile rreshtuar në mbrojte të Shtëpisë së Xhafer Devës në Mitrovicë

DEKLARATË E PËRBASHKËT

Grupi i organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile rreshtuar në mbrojte të Shtëpisë së Xhafer Devës në Mitrovicë, me shqetësim ka marr informatën se autoritetet komunale në Mitrovicë kanë marrë vendim për rrënimin e Momunetit të trashëgimisë kulturore të Kosovës- Shtëpia e Xhafer Devës. Monumenti- Shtëpia e Xhafer Devës është  ndërtuar në vitin 1930 dhe përfaqëson një shtëpi me vlera të larta arkitektonike e artisitike, si dhe memorie kolektive për qytetin e Mitrovicës.

Përfaqësues të këtij Grupi, me datë 24 nëntor 2016, kanë kontaktuar organet komunale të Mitrovicës dhe janë informuar se më 8 korrik 2016, Inspektorati komunal, në një procesverbal të nënshkruar ka dhënë opcionin e “sanimit ose të rrënimit të shtëpisë”, me arsyetimin se “objekti është i rrezikuar nga vetrrënimi”. Si rrjedhojë, me datë 12 korrik 2016, Drejtoria e Inspekcionit kishte marrë Vendim për rrënimin e ndërtesës (Vendimi nr. 05NR354/50117).

Më tutje, autoritetet komunale njoftojnë se, pas kontakteve me Qendrën Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Mitrovicë, janë njoftuar se Ministria e Kulturës ka alokuar buxhetin për restaurimin e kësaj ndërtese. Pas kësaj, Drejtoria e Inspekcionit të Mitrovicës ka lëshuar edhe një Vendim të ri (Vendimi nr. 05NR354/86868), i cili revokon Vendimin e mëparshën për rrënim.

Autoritetet komunale të Mitrovicës gjithashtu kanë informuar se, përkundër revokimit të Vendimit për rrënim, gjendjes së rrezikuar të ndërtesës dhe fondit të alokuar për të, Ministria e Kulturës edhe më tej nuk ka ndërmarrë asgjë për restaurimin e kësaj ndërtese, përkundër faktit që Ministria e Kulturës është autoriteti përgjegjës për ruajtjen e monumenteve të kulturës dhe menaxhues i buxhetit publik të alokuar për restaurim.

Në lidhje me këtë, Grupi i organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile rreshtuar në mbrojtje të Shtëpisë së Xhafer Devës, shprehin shqetësimin e tyre për vonesat e paarsyetuara, të cilat, mund të rezultojnë në përkeqësimin e gjendjes edhe ashtu të rrezikuar të ndërtesës.

Andaj, ky Grup, i bën thirrje Ministrisë së Kulturës që, urgjentisht të filloj restaurimin e ndërtesës në fjalë, në mënyrë që të shpëtohet, të rijetësohet dhe t’i kthehet qytetarëve një monument me vlera të larta, siç është shtëpia e Xhafer Devës.

Të veprohet sot, sepse nesër do të jetë vonë!

Prishtinë, 26 Nëntor 2016

 

Grupi i organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile rreshtuar në mbrojte të Shtëpisë së Xhafer Devës në Mitrovicë:

 1. CHwB Kosova
 2. Valdete Idrizi – Aktiviste e shoqërisë civile
 3. OJQ MUNDËSIA
 4. Community Building Mitrovica (CBM)
 5. Me dorë në zemër
 6. 7 Arte
 7. Selvie Kurti – Aktiviste e shoqërisë civile
 8. Ardiana Osmani – Aktiviste e shoqërisë civile
 9. Mitrovica Rock School
 10. Bridge Film Fest
 11. Besa Luzha – Aktiviste e shoqërisë civile
 12. KËSHILLI PËR PAQE DHE TOLERANCË “CPT”, Mitrovice
 13. Bekim Ismali – Aktivist i shoqërisë civile
 14. OJQ “EKOSISTEMI” Gjilan
 15. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës –QKRMT
 16. OJQ ETEA
 17. OJQ KONSUMATORI
 18. Organizata Integra
 19. Instituti për Avancimin e Edukimit dhe Arsimimit
 20. OJQ THY
 21. EC MA NDRYSHE
 22. ESTA Kosova
 23. Organizata SHKRM
 24. Shoqata Numizmatike Shqiptare “Demastion”
 25. Varg e Vi
 26. Qendra e Artit Muzikor DAM
 27. Fondacioni ARSKOSOVA
 28. Fondacioni Lumbardhi
 29. OJQ Syrgjyni 
 30. Forumi Kulturor 
 31. RrOK Prizren
 32. X40 Bunar Fest
 33. Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë
 34. Anibar
 35. Community Development Fund (CDF)
 36. Shtëpia e Shokëve
 37. NORMA
 38. Syri i Vizionit
 39. ANP Gjilan
 40. Developing Together
 41. Dora Dorës
 42. OJQ Lady
 43. Beyond the Rainbow
 44. Erblin Ajdini – Aktivist i shoqërisë civile
 45. Qendra për Studime Urbane “URBANIAK”
 46. Center for Education and Community Development – Friends
 47. Kosova ARS
 48. Futja Ngjyrë
 49. Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K)
 50. Organizata Gratë në Biznes
 51. CSSP
 52. Valët e Paqes
 53. Sot drejtë të Ardhmes

Postimi i kaluar


Dec 06 - 2016

Në festën e 28 Nëntorit inaugurohet Muzeu i Gjilanit


Postimi i rradhës


Dec 06 - 2016

Punëtoria mbi dizajnin&brendimin e lokaliteteve kulturore