May 28 - 2024

MountainScape: Zbulimi i Thesareve Kulturore në Majat e Larta të Kosovës dhe Shqipërisë

Objektivat kryesore të këtij projekti janë rritja e vetëdijësimit dhe kuptimit të vlerës së peizazhit kulturor; përmirësimi i praktikave të menaxhimit dhe përpjekjeve për ruajtje; dhe promovimi i turizmit të qëndrueshëm dhe zhvillimit socio-ekonomik.

Aktivitetet kryesore të MountainScape përfshijnë:

  • Zhvillimin dhe dorëzimin e moduleve të trajnimit të fokusuara në valorizimin e peizazhit kulturor.
  • Krijimin e një plani veprimi për menaxhimin dhe hartëzimin e peizazheve kulturore.
  • Hulumtim dhe hartëzim i veçorive kyçe kulturore dhe historike në rajon.
  • Angazhimi dhe bashkëpunimi me komunitetet lokale dhe palët e interesuara duke organizuar një kamp trajnimi dy-javor.

Nga projekti MountainScape do të përfitojnë drejtpërdrejt mbi 1,000 individë, duke përfshirë komunitetet lokale, profesionistët e trashëgimisë kulturore dhe studentë.

Kjo iniciativë synon të promovojë dhe mbrojë peizazhet unike kulturore në veri dhe perëndim të Shqipërisë dhe perëndim të Kosovës dhe është zbatuar nga Chwb Kosova, Go2Albania në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Tiranë, në kuadër të “Kulturës dhe Kreativitetit për Ballkanin Perëndimor”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian që synon të nxisë dialogun në Ballkanin Perëndimor duke përmirësuar sektorët kulturor dhe kreativ për një ndikim të shtuar socio-ekonomik.

Na ndiqni për progresin dhe aktivitetet tona të ardhshme tona të mediave sociale.


Postimi i kaluar


May 28 - 2024

SHPALLEN PËRFITUESIT E HERITAGE SPACE VII