Ne rivendosim dhe ndërtojmë Marrëdhënie

Njerëzit që nuk na njohin mund të mendojnë se ne jemi një lloj zhvilluesi që restauron ndërtesat historike në zonat e goditura nga lufta dhe fatkeqësitë natyrore.

Ne do të thoshim se jemi ekspertë në të drejtat e njeriut, pajtimin dhe uljen e varfërisë. Ne restaurojmë trashëgiminë kulturore, por ndihmojmë në ndërtimin e të ardhmes. Siç e shohim, ekziston një lidhje e qartë midis restaurimit të një ndërtese dhe ndërtimit të marrëdhënieve njerëzore, besimit, ekonomive, shoqërive – dhe në të vërtetë kombeve.

Ne do të thoshim se jemi ekspertë në të drejtat e njeriut, pajtimin dhe uljen e varfërisë. Ne restaurojmë trashëgiminë kulturore,

Kulturë për zhvillim

Qëllimi i programit është të krijojë një mjedis ku komuniteti do të bëhet administratori kryesor i ndryshimit dhe do të nxisë një rritje të qëndrueshme ekonomike përmes kulturës dhe trashëgimisë kulturore në Kosovë dhe në rajon.

Hapësira e Trashëgimisë

Hapësira e Trashëgimisë u mundëson artistëve dhe profesionistëve në fushën e kulturës, industrive krijuese dhe shkencave humane dixhitale të punojnë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore përmes kërkimit, dokumentimit dhe interpretimit.

Trashëgimia kulturore si e drejtë e njeriut

Programi do të forcojë ndërtimin e paqes dhe zhvillimin demokratik duke promovuar trashëgiminë kulturore si një e drejtë themelore e njeriut.

Programi i Rijetësimit

Programi i Rijetësimit është një sërë masash dhe veprimesh që do të ndërmerren për dokumentimin, restaurimin dhe ripërdorimin e monumenteve.

Projektet

“Në shtigjet e argjendarëve të Prizrenit” / seriali dokumentar- intervista / Rina Geci.

‘Kush mytet kapet për shkume’ / Dokumentar i animuar / Urtina Hoxha

“Yanko, Mbreti Shqiptar” / Përkthim i dramës së Ilya Zdanevich / Sezgin Boynik

“Yanko, mbreti shqiptar” është drama e parë avangarde e përkthyer në anglisht nga Ilya Zbadnevich, përkthim nga Sezgin Boynik si pjesë e edicionit të katërt të Heritage Space.

Partnerët

Anëtarët