Apr 03 - 2017

Thirrje për aplikim – Edicioni i dytë i Heritage Space

Heritage Space është platformë e nisur nga CHwB Kosova vitin e kaluar, që i dedikohet krijuesve të rinj për t’i zhvilluar idetë e tyre kreative me qëllim ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.

Për më shumë informata rreth kësaj platforme dhe mënyrës së aplikimit lexo Udhëzuesin për aplikim dhe plotëso Formën e aplikimit deri më 30 prill 2017.


Postimi i kaluar


Apr 03 - 2017

“Heritage Space është inspirim…”


Postimi i rradhës


Apr 03 - 2017

Mentorët e edicionit të dytë të Heritage Space