Sep 03 - 2014

Trashëgimia e Prishtinës (ENG, ALB)


Postimi i kaluar


Sep 03 - 2014

Evoluimi i qytetit të Prishtinës: krahasimi i fotgrafive të reja dhe të vjetra (ENG, ALB)


Postimi i rradhës


Sep 03 - 2014

Arkitektura folklorike në komunën e Prizrenit dhe të Malishevës (ALB, ENG)