Sep 03 - 2014

VULLNETARIZMI DHE TRASHËGIMIA KULTURORE – Si ta shfrytëzojmë punën vullnetare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore


Postimi i kaluar


Sep 03 - 2014

INTERVENIMI ME KOSTO TË ULTË – Mbrojtja e trashëgimisë kulturore me buxhet të vogël


Postimi i rradhës


Sep 03 - 2014

Panairi i udhëtimit një ditor në Kosovë 2009