Publications

100 things to do in Dukagjin

100 things to do in Dukagjin

This calendar offers a list of 100 activities in culture and recreation that anyone can enjoy in Dukagjin. The municipalities that cover this region (Deçan/Dečane, Gjakovë/Đakovica, Istog/ Istok, Junik/Junik, Klinë/Klina and Pejë/Peć) are acclaimed for the diverse landscape and the unique architecture as a result of distinct historical circumstances.

DOWNLOAD

Feb 08 - 2021


TRASHËGIMIA PAS LUFTËS – Restaurimi i Xhamisë së Hadumit (ENG, ALB)

TRASHËGIMIA PAS LUFTËS – Restaurimi i Xhamisë së Hadumit (ENG, ALB)

Arkitektura kurrë nuk është fajtore por as e pafajshme, kurrë nuk është gabim por jo gjithmonë e drejtë, kurrë nuk është politike por vetëm e politizuar.Për këto arsye, restaurimi i Xhamisë së Hadumit duhet kremtuar. Redaktuar nga Dr. Andrew Herscher

DOWNLOAD

Feb 04 - 2021


Trashëgimia Kulturore Vushtrri – broshurë për fëmijë

Trashëgimia Kulturore Vushtrri – broshurë për fëmijë

Kjo broshurë u dedikohet fëmijëve të moshave 5-8 vjec. Në të janë ilustruar monumentet kryesore që gjenden në qytetin e Vushtrrisë.

DOWNLOAD

Feb 04 - 2021


Kulturno nasleđe za mir i pomirenje – Evaluacija CHwB-a (ENG)

Kulturno nasleđe za mir i pomirenje – Evaluacija CHwB-a (ENG)

Evaluacija Torsten Kälvemarka, naručenog od borda CHwB-a za aktivnosti u periodu 2001 - 2007.

DOWNLOAD

Feb 04 - 2021


Arheološka mapa istorijske zone Prizrena (ENG)

Arheološka mapa istorijske zone Prizrena (ENG)

Kancelarija CHwB na Kosovu naručio je od honorarnog arheologa, Dr. Birte Brugmann, da se poveže sa relevantnim kosovskim institucijama za arheološku komponentu Programa rehabilitacije Prizrena.

DOWNLOAD

Feb 04 - 2021


Lokalni Plan Kulturne Baštine – PARTEŠ

Lokalni Plan Kulturne Baštine – PARTEŠ

Ova publikacija sadrži informacije o procesu i metodologiji razvoja lokalnog plana kulturne baštine. Ona predstavlja aktivnosti projekta, istraživanja i prioritete koje je definisao ovaj plan u opštini Parteš.

Feb 04 - 2021