Sep 16 - 2014

RI-TENDERIM – Ndërtimi i urës afër kalasë së Pogragjës

Pogragja

Më 16 Shtator Komuna e Gjilanit shpall njoftim kontrate për ndërtimin e urës afër Kalasë së Pogragjës në Gjilan. Afati i fundit për aplikim është 26 Shtator 2014. Për më tepër informata shih shpalljen.

Ky projekt bashkëfinacohet nga zyra e CHwB në Kosovë përmes fondeve të shtetit suedez dhe Komunës së Gjilanit dhe paraqet një nga prioritetet e Planit Lokal të Trashëgimisë Kulturore të Gjilanit. Ky prioritet është identifikuar në kuadër të Programit të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore 2012-2015 të hartuar nga CHwB, Komuna e Gjilanit dhe institucione tjera të nivelit qendror. Për më shumë informata rreth këtij programi klikoni këtu.


Postimi i kaluar


Sep 16 - 2014

Kushtet e pjesëmarrjes për Tour de Culture – 28 Shtator 2014


Postimi i rradhës


Sep 20 - 2014

Në Gjakovë hapet Zyra Informative Turistike